fbpx

ZAMÓWIENIE

CZAS UMOWY:

PAKIET GŁÓWNY:

OPCJA ROUTERA:

DANE ABONENTA:

Imię:*

Nazwisko:*

Telefon kontaktowy:*

Adres email:*

ADRES INSTALACJI:

Miejscowość:*

Ulica:*

Nr domu:*

Mieszkanie:*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi telefonicznie lub mailowo informacji o dostępności usługi oraz o warunkach technicznych i cenowych świadczenia usługi przez Nowatel Sp. z o. o. w Rumi która będzie administratorem tych danych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej jako: „RODO”. Więcej informacji dotyczących RODO znajduje się na stronie: https://www.tygrys.net/index.php/rodo/