fbpx
Jak zamówić nasze usługi?
  • Telefonicznie – dzwoniąc pod numer 58 72 72 000
  • mailowo – wysyłając wiadomość na adres biuro@tygrys.net
  • poprzez wysłanie zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.tygrys.net
  • osobiście – zgłaszając się do Biura Obsługi Klienta
  • Przez facebooka – napisz do nas wiadomość

Jak wygląda podłączenie internetu i telewizji?

Instalacje wykonujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00
Termin podłączenia internetu i telewizji ustalamy z każdym indywidualnie.
Średni czas oczekiwania na podłączenie to 3-4 dni od momentu złożenia zamówienia.
Instalacja trwa od 1.5h do 2h, jednak czas ten może ulec zmianie. Jest on uzależniony od wielu czynników m.in  od rodzaju zamówionych usług, rozkładu mieszkania, infrastruktury sieciowej.

 

Podłączenie usług krok po kroku

W pierwszej kolejności nastąpi sprawdzenie obecnej instalacji w mieszkaniu. W przypadku braku infrastruktury sieciowej firmy TYGRYS.NET-najlepszego dostawcy Internetu, instalatorzy doprowadzą kabel ethernetowy do mieszkania.

Następnie nastąpi podłączenie Internetu i telewizji do urządzeń.

Kolejnym krokiem będzie aktywacja usług wraz ze sprawdzeniem poprawności ich działania.

Na koniec nastąpi podpisanie Umowy Abonenckiej / Aneksu do Umowy i możesz się cieszyć szybkim internetem światłowodowym.

Faktury i płatności

Faktury dostępne są na stronie EBOK, na który można zalogować się za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła. Dodatkowo możesz otrzymywać  faktury na adres e-mail, wskazany przy umowie.

Okresem rozliczeniowym jest jednomiesięczny okres liczony od początku do końca miesiąca kalendarzowego. Opłaty dotyczące okresów krótszych niż Okres Rozliczeniowy są naliczane proporcjonalnie do czasu świadczenia Usług w danym Okresie Rozliczeniowym.

Opłaty z tytułu usług okresowych, w szczególności Abonamentu, są płatne do 15-go dnia Okresu Rozliczeniowego, za który jest należna Opłata, a pozostałe Opłaty zgodnie z terminem wskazanym na fakturze VAT.

Cesja umowy na Internet/telewizję

Jeżeli nie możesz kontynuować umowy zachęcamy do skorzystania z cesji, wskazując osobę, która będzie w dalszym ciągu korzystała z usług. W celu przepisania umowy na inną osobę wystarczy zgłosić się do naszego Biura Obsługi Klienta wraz z osobą, na którą będzie przepisana umowa lub dostarczyć wypełniony oraz podpisany dokument cesji. Przepisanie umowy na inną osobę jest możliwe również w trakcie trwania promocji – pozwoli to uniknąć opłat wynikających z niedotrzymania warunków umowy.

Cesja umowy jest BEZPŁATNA.

Rozwiązanie umowy

Wypowiedzenie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, listownie lub mailowo wysyłając skan wypowiedzenia na adres biuro@tygrys.net.

Dokument ten musi zawierać dane Abonenta wraz z odręcznym podpisem.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju usług oraz podpisanej umowy:

Internet- umowa na czas nieokreślony – 30 dniowy okres wypowiedzenia.

Internet- umowa na czas określony, w trakcie trwania umowy – 30 dniowy okres wypowiedzenia, za opłatą określoną w regulaminie.

Telefon- umowa na czas nieokreślony – 30 dniowy okres wypowiedzenia.

Telefon- umowa na czas określony, w trakcie trwania umowy – 30 dniowy okres wypowiedzenia, za opłatą określoną w regulaminie.

Internet z telewizją- umowa na czas nieokreślony – jednomiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostanie wypowiedzenie.

Internet z telewizją- umowa na czas określony w trakcie trwania umowy – jednomiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostanie wypowiedzenie, za opłatą określoną w regulaminie.-

Zwrot sprzętu

Dzierżawiony sprzęt należy zwrócić do Biura Obsługi Klienta w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu rozwiązania umowy.

Ile kosztuje konfiguracja routera?
Konfiguracja jest BEZPŁATNA
Jaki jest koszt podłączenia Internetu?

Koszt podłączenia jest uzależniony od lokalizacji oraz od budynku do którego miałoby nastąpić podłączenie naszych usług. O koszcie podłączenia klient zostaje poinformowany przy wyborze usług.